Polysack ICT

Typ projektu:

Výrobno - administratívna budova

Lokalita:

Štúrova ul., Nitra

Investičné náklady:

1,16 mil. EUR

Výrobný závod spoločnosti POLYSACK ICT zastrešuje výrobu potlačených i nepotlačených tašiek, obalových materiálov, flexibilných obalov z plastových materiálov pre maloobchod, potravinársky priemysel a iné odvetvia. Súčasťou areálu sú výrobné haly, sklady, kancelárie s administratívnym a obchodným oddelením a zázemie. Dimenzie spĺňajú špecifické výškové a vzduchotechnické požiadavky. Pre rastúcu výrobu plánuje spoločonosť v blízkej budúcnosti rozšíriť skladové priestory.

Polysack 03
Polysack 04
Polysack 01
Polysack 05
Polysack 06
Polysack 02
Polysack 07