Peugeot Jasovská

Typ projektu:

Predajno-servisné centrum

Lokalita:

Jasovská ul., Bratislava - Petržalka

Architekt:

Ing. arch. Juraj Fecanin

Investičné náklady:

0,9 mil. EUR

Rok:

2016

Webstránka:

www.francetech.sk

Nové predajno-servisné centrum, ktoré nahradilo pôvodnú prevádzku značky Peugeot na Jasovskej ulici v bratislavskej Petržalke, pozostáva z objektu showroomu a dielne. Objekt showroomu je dvojpodlažný, s vloženým vnútorným podlažím pre kancelárie a zázemie. Prevádzkovo a dispozične je rozdelený na časť predajno-administratívnu, sklad náhradných dielov a dielňu mechanických opráv.

ICT 72dpi 21
ICT 72dpi 16
ICT 72dpi 15
ICT 72dpi 19
ICT 72dpi 20