Metro Cash & Carry

Typ projektu:

Veľkoobchodné centrum

Lokalita:

Hlohovecká ul, Nitra - Mlynárce

Investičné náklady:

17,60 mil. EUR

Rok:

2000

Pre tunajšiu pobočku spoločnosti Metro Properties sme na kľúč zrealizovali výstavbu veľkoobchodného domu Metro v Nitre. Rozsiahly komplex s parkovacou zónou a zadným zásobovacím dvorom leží na okraji Nitry v lokalite s rýchlym napojením na rýchlostnú cestu R1. Dlhoročná spolupráca pokračovala v Žiline, kde sme scelili a pripravili pozemok pre výstavbu prevádzky Metro vrátane prekládok a realizácie prípojok inžinierskych sietí, ako aj v Ivánke pri Dunaji, kde sme v roku 2003 odovzdali objekt centrály, ktorá je prístavbou existujúceho retailového big boxu. Architektúra konceptu je jednoduchá a funkčná a tým doslova napĺňa filozofiu siete Metro.

P6093067
P6093066
P6093082
Metro NR 01
Metro NR 03